3%
Your Vote:
Be the first to rate.
7.6 IMDB Rating 139 Views

3%

En värld indelad i framsteg och förödelse. Länken mellan de två sidorna - är Offshore och Inland - en noggrann och omsorgsfull system som kallas processen. Alla i inlandet har en chans att gå igenom processen att leva ett bättre liv i Offshore. Men bara 3% göra det genom.

Loading...
Loading...
  • Details
  • Details

    No details have been added.